حضور دکتر رازقی در سمنار آموزشی ارتینگ در آلمان

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود فایل

برای مشاهده فایل سمینار آموزشی آستان قدس بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

دانلود فایل

در فایل زیر اسامی مدعوین سمینار پتروشیمی قابل مشاهده می باشد برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

دانلود فایل

جهت دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمائید

دانلود فایل

برای مشاهده توضیحات فایل نحوه اجرای ارتینگ در فنداسیون ساختمان بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

دانلود فایل