در این گزارش در مورد آمار مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی در مازندران توضیحاتی ارائه خواهد شد

دانلود فایل