شرکت زهرا در سال 1358 در کشور آلمان به ثبت رسید،و تاکنون شرکت زهرا توانسته است،با طرح ها و اختراعات خود به درجات بالایی برسد،که مورد توجه صنایع و مقامات آلمانی قرار گرفت رله های زهرا برای جلوگیری از خسارات و حفاظت صنایع الکتروموتور-پمپ-و ترانسفورماتور در فشار ضعیف-متوسط و قوی طرح و محاسبه گردیده است

انواع محصولات زهرا که شامل موارد زیر می باشد:

1- کنترل برکر و فیوز

2- کنترل درجه حرارت

3-کنترل بالانس


4- کنترل استپ توقف کامل الکترو موتور

5- رله فرمان ستاره به مثلث

6- کنترل ثابت نگهداشتن جهت دوران پمپ و موتور

7- کنترل قطع مدار اصلی و تبدیل به مدار فرعی

8-کنترل تنظیم سطح مایعات

9-کنترل سطح آب جهت پر و خالی نمودن منابع مایعات

10- رله کنترل پمپ

-11
نشانگر قابل نصب روی تابلو مخصوص رله های

-12
رله کنترل جریان نشتی -

-13
رله کنترل ایزولاسیون

-14
رله هشدار دهنده

-15
رله زمانی-تایم رله-و رله کمکی

-16
رله کنترل افت و ولتاژ یک فاز و سه فاز

-17
رله کنترل برگشت جریان

-18
رله کنترل قطع و وصل برق شهر

-19
کنترل فاز-تقارن-افت و ازدیار ولتاژ-آستیمری جریان نشتی-درجه حرارت-سطح مایعات-کنترل ترانس ولتاژ

-20
رله کنترل قطع کابل و فاز-و کنترل ترانس کوران

-21
رله کنترل قطع کابل و فاز- و کنترل ترانس کوران

-22
رله کنترل پرس

-23
رله کنترل ظریف فاکتور برق

-24
رله کنترل کمبود و ازدیار گشتاور(نیروی متحرکه)

-25
رله کنترل افت و ازدیاد ولتاژ

-26
رله کنترل افت و ازدیاد جریان با منبع تغذیه و بدون منبع تغذیه

-27
رله کنترل ترانسفور ماتور و پمپ و الکترو موتور

-28
رله کنترل مدیریت انرژی الکتریکی

-29
رله فرمان سیگنال

-30
رله حفاظتی جهت هر نوع مصرف کننده با فرمان از دور

-31
رله های پرایمری خطوط هوائی و ترانسفوماتور بدون منبع تغذیه

-32
رله های دیفرانسیل

-33
رله های دیستانس

-34
ترانس کوران

-35
ترانس کوران-کور بالانس

-36
منحنی راه اندازی مصرف کننده ها

-37
منحنی قطع رله های زهرا